עלויות דמי רישום

       לא ניתן להזמין לינות וטיסות ללא תשלום דמי השתתפות בכנס

         (דמי ההרשמה כוללים השתתפות בהרצאות, באירועי הכנס וקבלת חומר מקצועי )

לנרשמים עד ל -18.11.19

לנרשמים לאחר 18.11.19 

אורולוג חבר איגוד ששילם דמי חבר 

300 ₪

400 ₪

חבר איגוד שאינו אורולוג ששילם דמי חבר 

300 ₪

400 ₪

מתמחה שאינו חבר איגוד 

350 ₪

450 ₪

מתמחה שאינו חבר איגוד המציג עבודה בכנס

350 ₪

450 ₪

צוות סיעודי חבר עמותה

250 ₪

250 ₪

צוות סיעודי שאינו חבר עמותה 

450 ₪

450 ₪

מזכירות 

450 ₪

450 ₪

אחר (רופא חבר הר"י) 

600 ₪

600 ₪